torsdag 20 januari 2011

Diabetes i Kina och Indien

"Nearly 80% of people with diabetes are in developing countries; with India and China occupying the top 2 places of countries with the highest number of diabetic persons. Predictions are that the problem will only get worse in the next 20 years. Sir Prof. Gluckman from the University of Auckland explained "Asians appear to be particularly susceptible to these diseases and are becoming ill at a younger age and a lower body mass index than other ethnic groups." The reasons for this epidemic are uncertain and are yet to be fully understood."
Source: Unilever R&D, AlphaGalileo Foundation.

Article Date: 24 Sep 2010 - 4:00 PDT
Bara ett litet utdrag ur en artikel jag hittade. Tycker att det är intressant att diabetes är som högst i dessa länder. Vad är det de får i sig? Jo förmodligen en kolhydratsbaserad kost. Dessutom läste jag precis i en annan artikel att västvärlden har högre andel typ 1-diabetiker (10%) än Kina (5-6%). Diabetes typ 2 är alltså det som ökat lavinartat... eller är det bara så att man nu kan göra fler undersökningar på hela befolkningen och få en siffra över antalet diabetiker? Jag vet inte, tycker iaf att statistiken är bekymrande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar